5
Adore. Burda Singapore November 2011: SG T1115835G8
Qiq. Qiq Communications November 2011: WO 1155519