1
Bing. Microsoft Corporation June 2011: WO 11718768
Wordmark not Available. Xin Yong Zhong He Certified Public Accountant June 2011: SG T1107285A

9
Wordmark not Available. Xin Yong Zhong He Certified Public Accountant June 2011: SG T1107286Z