2
Kare. Kare Design August 2009: SG T1004964C

3
Wordmark not Available. Nihon Shokken Holdings August 2009: SG T1004533H

4
Emtec. Dexxon Groupe Holding August 2009: SG T1009983G


6
Idigi. Digi International August 2009: SG T1006793E


8
Oreia. Van De Velde August 2009: SG T0915354H


10
Unify. Bose Corporation August 2009: SG T0912525J